Woningsplitsing binnen bebouwde kom mogelijk vanaf 1 april

3 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 1 april is het mogelijk om woningen binnen de bebouwde kom te splitsen in de gemeente. Deze wijziging komt naar aanleiding van de toenemende vraag naar meer woonruimte, vooral betaalbare woningen voor starters en senioren. Voor het splitsen van woningen is wel een omgevingsvergunning vereist.

Kansen voor starters en senioren

Door een woning te splitsen ontstaat er een nieuwe, kleinere woning. Deze woningen zijn door hun betaalbaarheid met name geschikt voor starters. Daarnaast biedt splitsing ook mogelijkheden voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Het stimuleert de doorstroom en biedt eveneens kansen voor ouderen en hun volwassen (klein)kinderen die zorgtaken voor elkaar vervullen. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling, Jos Hoenderboom, benadrukt dat deze aanpassing meer mogelijkheden biedt en tegemoet komt aan de vraag naar woningen voor starters en senioren.

Voorwaarden voor woningsplitsing

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het splitsen van woningen. Zo moet het gaan om een woning met een woonbestemming, dus niet een bedrijfs- of recreatiewoning. Daarnaast moet de woning minimaal 10 jaar oud zijn en moet er voldoende ruimte zijn om te kunnen splitsen. Na de splitsing moet er voldoende gebruiksoppervlakte overblijven. Voor meer informatie over de voorwaarden kan men terecht op de website van de gemeente.