Koning bezoekt winnaar Dorpsvernieuwingsprijs 2023 Mariënvelde

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Zijne Majesteit de Koning zal op woensdagmiddag 24 april een bezoek brengen aan Mariënvelde, de winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023. Het dorp heeft de prijs gewonnen voor de ontwikkelingen die het heeft doorgemaakt, waaronder de oprichting van Zorgcorporatie Mariënvelde en de vernieuwing van het dorpshart en het schoolplein.

Over de Dorpsvernieuwingsprijs

De Dorpsvernieuwingsprijs is toegekend voor de ontwikkelingen in het dorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). De BMV biedt ruimte voor sport en spel, dagbesteding voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en inloopvoorzieningen voor dorpsbewoners.

Koningsbezoek aan Mariënvelde

Tijdens zijn bezoek aan Mariënvelde zal de Koning spreken met de initiatiefnemers van de dorpsvernieuwing. Ook zal hij inwoners van Mariënvelde ontmoeten tijdens een rondgang door het pand en het groene dorpshart. Hij zal onder meer de dagbesteding, de keuken waar appeltaart wordt gebakken en de sporthal bezoeken. Buiten zal de Koning spreken met vrijwilligers over het onderhoud en de aanleg van een beweegtuin voor ouderen.

Een vernieuwd dorpshart

Met de bouw van de BMV is het dorpshart van Mariënvelde aantrekkelijker gemaakt voor bewoners en bezoekers. Het gebouw en de omgeving bieden gelegenheid voor ontmoetingen, beweging en spel. De BMV is met veel vrijwillige inzet van de inwoners tot stand gekomen. In het proces is intensief samengewerkt door dorpsbelangenvereniging Mariënvelds Belang, stichting BMV, de zorgcoöperatie en de gemeente Oost Gelre.

Op naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs

Mariënvelde dingt ook mee voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2024. De Koning was aanwezig bij de toekenning van de Dorpsvernieuwingsprijs.