Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van Bronckhorst

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Bronckhorst organiseert in mei 2024 opnieuw een gratis cursus ‘Politiek Actief’ voor haar inwoners. De cursus begint op 27 mei en bestaat uit zes bijeenkomsten. Inwoners kunnen zich tot en met 15 mei aanmelden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor inwoners die overwegen politiek actief te worden of die meer willen weten over de gemeentepolitiek. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers antwoord op vragen zoals: ‘Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente?’ ‘Wat doet een raadslid?’ en ‘Welke invloed kun je als raadslid uitoefenen op het beleid?’

Stage lopen en certificaat

Deelnemers krijgen na afloop van de cursus een certificaat. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om stage te lopen bij een van de fracties binnen de gemeente. Als deze ervaring bevalt, kunnen deelnemers besluiten om zelf politiek actief te worden.

Programma en onderwerpen

De cursus biedt naast theoretische kennis ook de mogelijkheid om vaardigheden zoals debatteren te verbeteren. De deelnemers ontmoeten lokale politici om uit eerste hand te horen over hun ervaringen. De onderwerpen per bijeenkomst zijn als volgt:

  • 2 oktober: Introductie en kennismaking
  • 9 oktober: Hoe werkt de gemeente?
  • 23 oktober: Hoe werkt de gemeenteraad? Speeddaten met raadsleden
  • 30 oktober: Training debatteren
  • 6 november: Gemeentefinanciën in vogelvlucht
  • 9 november (donderdag): Bijwonen raadsvergadering

Aanmelden

Inwoners kunnen zich tot en met 15 mei 2024 aanmelden voor de cursus. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.