Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners gemeente Bronckhorst

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In mei 2024 biedt de gemeenteraad van Bronckhorst weer een gratis cursus Politiek Actief aan voor haar inwoners. De cursus start op 27 mei en bestaat uit zes bijeenkomsten. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 mei.

Doelgroep

De cursus Politiek Actief is gericht op inwoners die overwegen politiek actief te worden of die meer willen weten over de lokale politiek. Vragen zoals “Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente?” en “Welke invloed kun je als raadslid uitoefenen op het beleid?” worden tijdens de cursus beantwoord.

Inhoud van de cursus

De cursus biedt naast theoretische kennis ook de kans om vaardigheden te verbeteren, zoals debatteren. De deelnemers zullen lokale politici ontmoeten om ervaringen uit de praktijk te horen. Het programma van de cursus omvat onderwerpen zoals gemeentefinanciën en de werking van de gemeenteraad.

Extra mogelijkheden

Na het voltooien van de cursus ontvangen deelnemers een certificaat en krijgen ze de kans om stage te lopen bij een van de fracties in de gemeente. Wie daarna nog meer betrokken wil raken bij de politiek, kan ook actief worden in de politiek.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan tot en met 15 mei 2024. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.