Vragen van De Lokale Partij over evenementen in Nijkerk

8 maanden geleden gepubliceerd

De Lokale Partij in de gemeente Nijkerk heeft vragen gesteld over evenementen die mogelijk niet door kunnen gaan vanwege het ontbreken van een veiligheidsplan. De partij heeft een lijst van tien vragen voorgelegd aan het college van B&W.

Belangrijke evenementen in gevaar

Door het ontbreken van veiligheidsplannen kunnen belangrijke evenementen in de wintermaanden mogelijk niet doorgaan. De Lokale Partij wil daarom weten voor welke evenementen er op dit moment aanvragen zijn gedaan, maar waarvoor geen vergunning kan worden verleend vanwege het ontbreken van een veiligheidsplan.

Vergelijking met voorgaande jaren

Ook vraagt de partij naar een overzicht van evenementen die vorig jaar zijn gehouden. Daarnaast wil de partij weten of deze evenementen dit jaar ook weer georganiseerd worden.

Gesprekken met organisatoren

De Lokale Partij wil ook weten met welke organisatoren het college momenteel in gesprek is over het houden van evenementen. Daarbij vraagt de partij naar de dilemma’s die het college of de organisatie tegenkomt bij het verlenen van een vergunning.

Hulp aan organisatoren

De partij vraagt aan het college of zij bereid zijn om organisatoren te helpen bij het vervullen van administratieve zaken. Bovendien vraagt de partij of het college een proactieve rol wil vervullen bij het vinden van enthousiaste vrijwilligers.

Intocht Sinterklaas

Specifiek vraagt de Lokale Partij naar de intocht van Sinterklaas in Nijkerk. De partij wil weten of het college op de hoogte is van het feit dat de organisatie van de intocht deze heeft afgeblazen vanwege een gebrek aan een goed veiligheidsplan. Daarnaast vraagt de partij of het college bereid is om op korte termijn in gesprek te gaan met alle organisaties en de problemen te inventariseren.

Belang van evenementen

Tot slot deelt de Lokale Partij de mening dat deze organisaties het cement van de samenleving vervullen en vraagt of het college deze mening deelt. De partij vraagt ook of het college alles zal doen om dit jaar in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken een intocht van Sinterklaas te laten plaatsvinden.