Voorbereidingsvergaderingen gemeenteraad Brummen op 5 oktober

7 maanden geleden gepubliceerd

De vaste maandelijkse vergadering van de gemeenteraad van Brummen vindt in oktober plaats op donderdag 12 oktober. Ter voorbereiding hierop zijn er een week eerder, op donderdag 5 oktober, drie forumvergaderingen. Deze starten om 19.00 uur en behandelen diverse onderwerpen. Iedereen is uitgenodigd om deze bij te wonen.

Drie fora op één avond

De avond begint om 19.00 uur met het forum Bestuur in de raadszaal. Vanaf 20.00 uur wordt dit forum voortgezet in vergaderzaal Leuvenheim. Hier start aansluitend het forum Sociaal Domein. Tegelijkertijd, om 20.00 uur, begint in de raadszaal het forum Fysieke Leefomgeving. De vergaderingen in de raadszaal worden live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep, dit geldt niet voor de fora in vergaderzaal Leuvenheim.

Inspraak burgers

Het forum biedt burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties de gelegenheid om mee te praten over de voorstellen. Ook kunnen ze inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Inwoners die willen meepraten tijdens het forum, kunnen dit vooraf doorgeven aan de raadsgriffier.

Agendapunten

Op de agenda van het forum Bestuur staan vaste punten zoals ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regelingen en een terugkoppeling van ingekomen en verzonden stukken. Tijdens dit forum worden ook twee concrete raadsvoorstellen besproken: de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de Regio Stedendriehoek en het aangaan van de gemeenschappelijke regeling voor Omgevingsdienst Veluwe.

Het forum Sociaal Domein bespreekt het evaluatierapport over het gemeentelijk minimabeleid. Het forum Fysieke Leefomgeving bespreekt vier raadsvoorstellen, waaronder bestemmingsplannen voor het perceel Emperweg 4 en Pongeweg 4a, het gemeentelijke groenbeleid en de grondexploitatie voor de ontwikkelingen op het Graaf van Limburg Stirumplein.

Meer informatie

De agenda’s met de achterliggende stukken van beide fora zijn te lezen op de website van de gemeente Brummen. Ook kunnen geïnteresseerden een gratis exemplaar afhalen bij het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek.