Vernieuwingsplan voor scholen in Nijkerk

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft plannen aangekondigd om fors te investeren in de huisvesting van onderwijs. De komende vier jaar worden vier schoolgebouwen uitgebreid of vernieuwd.

Uitbreiding en vernieuwing

De vier scholen die in de plannen zijn opgenomen, zijn ‘t Blokhuus in Hoevelaken, De Horizon in Nijkerkerveen, Het Baken in Nijkerk en de nieuwe basisschool Al Amana in Nijkerk. Deze scholen komen in aanmerking voor nieuwbouw of uitbreiding.

De plannen zijn vastgelegd in het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024 (IHP). Dit plan onderzoekt wat er tot 2039 nodig is voor het onderwijs binnen de gemeente Nijkerk en beschrijft 25 gebouwen voor scholen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties

Het IHP is opgesteld in overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Het plan stelt dat de vier genoemde scholen in aanmerking komen voor nieuwbouw of uitbreiding. De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over het IHP.

Redenen voor actualisatie

De snelle stijging van het aantal leerlingen door geplande woningbouw, onvoorziene prijsstijgingen in de bouw en de noodzaak van verduurzaming waren de aanleiding voor de actualisatie van het IHP. Wethouder Audrey Rohen benadrukt het belang van goede huisvesting: “Ik vind het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. We werken dan ook samen met de schoolbesturen aan goede huisvesting voor onze scholen.”