Verlenging van opvanglocatie 't Zwaantje in Lichtenvoorde

8 maanden geleden gepubliceerd

De opvanglocatie voor jonge asielzoekers, ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde, zal nog maximaal een halfjaar in gebruik zijn. Dit besluit is genomen door het college van B&W van de gemeente Oost Gelre, na een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het doel is om de jongeren in alle rust te laten uitstromen naar een vaste woonomgeving in Nederland.

Status van de jongeren

Sinds april 2023 heeft ongeveer de helft van de jongeren een status gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en mogen zij de komende 5 jaar in Nederland blijven. Deze jongeren wachten op een vaste woonplek ergens in Nederland. De overige jongeren verwachten de komende weken of maanden bericht te ontvangen over hun statusaanvraag. Als aan hen een status wordt toegekend, stromen ook zij uit naar een woonomgeving in Nederland.

Beëindiging van de opvanglocatie

Wethouder Bart Porskamp heeft aangegeven dat het nog enkele weken tot maanden kan duren voordat alle jongeren vanuit ‘t Zwaantje zijn uitgestroomd naar een andere woonomgeving. De tijdelijke opvang wordt met een halfjaar verlengd, maar met de bepaling dat het alleen deze groep jongeren betreft en er geen jongeren bijgeplaatst mogen worden. Bovendien moeten de jongeren binnen een halfjaar uitstromen.

Contact met de buurt

Sinds 1 april 2023 is er maandelijks contact met de klankbordgroep uit de buurt. De gemeente stelt dit zeer op prijs en wil de gesprekken voortzetten zolang de opvanglocatie nog open is.

Toekomstige opvanglocatie

De gemeente is van plan om na sluiting van ‘t Zwaantje, uiterlijk per 1 april 2024, een andere locatie te vinden voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De zoektocht hiervoor is in volle gang.