Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Druten

6 maanden geleden gepubliceerd

In Druten wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het college heeft besloten dat er ruimte zal zijn voor 100 asielzoekers aan de Scharenburg, waar zij maximaal twee jaar kunnen verblijven. De werkzaamheden op het terrein starten binnenkort en het is gepland dat de eerste vluchtelingen er voor het einde van het jaar terecht kunnen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocatie.

Opvanglocatie

De afgelopen twee maanden heeft het COA een plan ontwikkeld voor de indeling van de opvanglocatie. Er komen woongebouwen en ruimtes voor algemene voorzieningen, zoals een leslokaal, een activiteitenruimte en een werkkamer voor het COA. Ook wordt er buitenruimte gecreëerd voor ontspanning. Het COA zal een omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwplan van de tijdelijke noodopvang.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de direct omwonenden, de verenigingen op De Gelenberg en van de buurt. Ook het COA, de gemeente en de politie maken deel uit van deze groep. De klankbordgroep adviseert over de buitenruimte van de noodopvanglocatie en de directe omgeving, denk aan verkeersveiligheid en groenvoorziening. Daarnaast kan de groep advies geven over andere zaken gerelateerd aan de noodopvang, zoals leefbaarheid en integratie.

Inzage in de plannen

Op woensdag 25 oktober is er een inloop in het gemeentehuis voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen. Tijdens deze inloop, die plaatsvindt tussen 18.00 uur en 20.00 uur, kunnen er vragen worden gesteld aan het COA, de gemeente, politie of MeerVoormekaar. Voor meer informatie over de opvang van asielzoekers kan men terecht op de website van de gemeente Druten of de website van het COA.