Reactie burgemeester Nunspeet op kritiek van 'HelderNunspeet'

5 maanden geleden gepubliceerd

Burgemeester van Nunspeet heeft gereageerd op de kritiek van ‘HelderNunspeet’, waarbij vraagtekens worden gezet bij het functioneren van het gemeentebestuur. De burgemeester stelt dat de beschuldigingen van een ‘gesloten bestuurscultuur’, ‘belangenverstrengeling’, ‘achterkamertjespolitiek’ en meer, serieus worden genomen, maar pleit ook voor het gebruik van feiten en hoor en wederhoor.

Zorgen over integriteit en functioneren

De burgemeester erkent dat zorgen over de integriteit en het functioneren van het gemeentebestuur serieus genomen moeten worden. Zulke zorgen moeten volgens de burgemeester echter wel gebaseerd zijn op feiten en er moet hoor en wederhoor worden toegepast.

Kritiek op gemeenteraad

Ook de kritiek op de gemeenteraad raakt de burgemeester. Hoewel de burgemeester begrip toont voor de teleurstelling van insprekers wanneer zij niet gehoord worden, stelt hij dat de raad alle belangen zorgvuldig moet afwegen en dan een besluit moet nemen. Dat ‘algemeen belang’ vaak zwaarder weegt dan het individuele, is een onderdeel van dit proces.

Participatieprocessen

De burgemeester benadrukt het belang van participatieprocessen, waarbij het doel is om alle belangen in beeld te krijgen zodat de gemeenteraad een evenwichtige en zorgvuldige afweging kan maken. Het feit dat er niet aan de wensen van een inspreker wordt voldaan, betekent niet dat het participatieproces gebrekkig is.

Oproep tot concreetheid

De burgemeester roept op tot concreetheid in de kritiek. Het benoemen van specifieke situaties waarin iets niet goed is gegaan, geeft het bestuur de mogelijkheid om te reageren, in gesprek te gaan en eventuele fouten te herstellen.

Reactie op meldpunt

Tot slot reageert de burgemeester op de actie van Helder Nunspeet om een meldpunt te openen na een niet succesvolle bezwaarprocedure. Hij vindt het jammer dat dit de democratische besluitvorming niet ten goede komt en personen beschadigt. Hij benadrukt dat besluiten worden genomen binnen de wettelijke kaders en met medeweten en instemming van de gemeenteraad.