Positieve Onderzoeksresultaten Wmo-Voorzieningen Barneveld

3 maanden geleden gepubliceerd

Een onderzoek uitgevoerd door de gemeente Barneveld in samenwerking met onderzoeksbureau BMC heeft aangegeven dat de meeste inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) positief zijn over de voorzieningen. De resultaten van dit onderzoek zijn hoger dan die van voorgaande jaren en vergeleken met andere onderzochte gemeenten.

Hoge Tevredenheid Onder Gebruikers

De resultaten wijzen uit dat 86% van de deelnemers zich beter kunnen redden door de ondersteuning die ze krijgen en 83% aangeeft een betere kwaliteit van leven te hebben. Het onderzoek richtte zich op voorzieningen op het gebied van wonen, zoals begeleiding thuis of een traplift, en vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel.

Resultaten in Detail

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn onder andere dat 75% van de mensen nu weet waar ze naartoe kan met een hulpvraag, een flinke stijging ten opzichte van 2021 (toen was het 62%). Ook was er een hoge tevredenheid over de communicatie, met 93% van de respondenten die zich serieus genomen voelen door de medewerkers.

Daarnaast rapporteerde 91% tevredenheid over de kwaliteit van de hulp en voelde dat deze over het algemeen goed aansluit bij hun behoeften. De meeste inwoners gaven aan dat ze zich door de hulp beter kunnen redden (86%) en dat hun leven er beter door wordt (83%).

Verbeteringen en Vervolg

Wethouder Jolanda de Heer reageerde verheugd op de resultaten en gaf aan dat deze laten zien dat de gemeente op de goede weg is. Het onderzoek zal ook dit jaar weer bijdragen aan het verbeteren van het beleid en de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen.

Het onderzoek was representatief, met 41% van de 981 verzonden vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd door inwoners die in 2022 ondersteuning vanuit de Wmo hebben ontvangen. Dit is hoger dan gemiddeld bij onderzoeken en de resultaten mogen gezien worden als geldend voor de hele doelgroep.