Onderzoek geluidsoverlast in Nijkerk: Klankbordgroep opgezet

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Naar aanleiding van de aankondiging van een geluidsonderzoek in de wijk Corlaer in Nijkerk, is er een klankbordgroep opgezet. De groep bestaat uit 20 omwonenden die mee willen denken over het onderzoek. Dit heeft de gemeenteraad van Nijkerk bekendgemaakt in een raadsinformatiebrief.

Klankbordgroep

De klankbordgroep gaat meedenken over het geluidsonderzoek dat in de wijk Corlaer wordt uitgevoerd. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is gepland op 4 maart. Tijdens deze bijeenkomst worden afspraken gemaakt over de rol van de klankbordgroep, de opzet van het onderzoek en de uitgangspunten van het onderzoek.

Onderzoeksvragen

Een van de zaken die aan bod komen, is het vraagstuk van het meten of berekenen van het geluidsniveau in de wijk. Dit is een ingewikkeld onderwerp dat besproken zal worden om te bepalen welke methode het beste past bij de opgave.

Daarnaast zal de groep zich buigen over de vraag of gebouwen die op het bedrijfsterrein Arkerpoort zijn gerealiseerd, de geluidwerende functie van de oorspronkelijke geluidwal hebben overgenomen. Ook de mate van geluidsoverlast van de A28 in Corlaer zal worden onderzocht.

Onafhankelijke voorzitter

De gemeenteraad van Nijkerk stelt voor om de klankbordgroep te laten voorzitten door een onafhankelijke voorzitter. Ook is aan de orde gekomen dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een bureau dat niet eerder bij dit vraagstuk betrokken is geweest. Beide voorstellen zullen worden voorgelegd aan de klankbordgroep.

Vervolgstappen

De gemeenteraad verwacht tijdens de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep een basis te leggen voor de onderzoeksopdracht. Er zal ook aandacht worden besteed aan de zorgen en wensen van de bewoners van Corlaer. Afhankelijk van de uitkomsten zal de gemeenteraad een raadsvoorstel doen voor nadere kaderstelling. De gemeenteraad zal op korte termijn meer informatie verstrekken over de voortgang van het proces.