Gemeenteraad Nijkerk verlaagt bijdrage aan Optisport voor 2021

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Nijkerk heeft besloten om de exploitatiebijdrage aan Optisport voor het boekjaar 2021 te verlagen. Dit komt na de evaluatie van de jaarcijfers van 2021, waaruit bleek dat Optisport een negatief exploitatieresultaat van €194.814 heeft behaald.

Verlaging exploitatiebijdrage

Volgens een eerder vastgesteld raadsvoorstel wordt de verlaging van de exploitatiebijdrage aan Optisport jaarlijks overwogen bij een negatief exploitatieresultaat. Overeenkomstig de afgesproken staffel wordt de bijdrage verlaagd met €121.000 voor boekjaar 2021.

Het is belangrijk op te merken dat de definitieve jaarrekening van Optisport over 2021 vertraagd is aangeleverd vanwege de afhandeling van steunmaatregelen als gevolg van de coronacrisis. De kosten van de verlaging van de exploitatiebijdrage over 2021 worden gedekt uit de stelpost binnensport.

Klanttevredenheidsonderzoek Optisport

Daarnaast heeft de gemeenteraad informatie gegeven over de opvolging van de toezegging betreffende het klanttevredenheidsonderzoek over de exploitatie van Optisport. Optisport heeft aangegeven dat er weinig respons was op het recente onderzoek.

Het bedrijf heeft daarom toegezegd in het komende jaar extra focus te leggen op het klanttevredenheidsonderzoek en tevens te kijken naar verbeteringen van dit onderzoek. De gemeenteraad benadrukt dat zij jaarlijks op de hoogte zal worden gehouden van de voortgang.