Op zoek naar nieuwe burgemeester voor Bronckhorst: inwoners gevraagd om mee te denken

3 maanden geleden gepubliceerd

Sinds het vertrek van burgemeester Besselink op 1 januari 2024, heeft Bronckhorst Marja van der Tas als waarnemend burgemeester. Zij zal deze functie vervullen tot begin 2025. In de tussentijd is de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester, en daarbij wordt de hulp van de inwoners ingeschakeld.

Profielschets voor de toekomstige burgemeester

Voor het selecteren van een geschikte kandidaat stelt de gemeente een profielschets op. Deze schets beschrijft de eigenschappen die de gemeente belangrijk vindt in de toekomstige burgemeester. Om deze schets zo accuraat mogelijk te maken, wordt er input verzameld van de inwoners van Bronckhorst. Zij worden gevraagd welke eigenschappen zij belangrijk vinden in hun burgemeester en welk advies ze de toekomstige burgervader of -moeder zouden willen geven. Deze profielschets zal gebruikt worden bij het opstellen van de vacature, die in juni uitgaat.

Enquête voor inwoners

De mening van de inwoners wordt gepeild middels een korte enquête, die slechts 5 minuten duurt om in te vullen. Niet alleen leden van het inwonerpanel, maar alle inwoners van Bronckhorst kunnen hieraan deelnemen. De gemeente attendeert inwoners via al haar communicatiekanalen op de vragenlijst en raadsleden zullen deze ook actief promoten in de gemeente. Het onderzoeksbureau Moventem voert het onderzoek uit en verwerkt de antwoorden vertrouwelijk. De online vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 17 april. Daarnaast is een fysieke vragenlijst beschikbaar bij het gemeentehuis.

Straks worden de antwoorden van de enquête gebundeld en overhandigd aan de nieuwe burgemeester zodra deze aantreedt. Op deze manier betrekt de gemeente Bronckhorst haar inwoners bij de zoektocht naar de beste burgemeester voor de gemeente.