Volgende stap voor nieuw voorzieningenhart Wijchen-Zuid

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen heeft de uitgangspunten voor het nieuwe voorzieningenhart in Wijchen-Zuid aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad zal deze punten op 30 mei bespreken. Eind 2021 gaf de gemeenteraad al groen licht voor de visie op het gebied.

Hart van Zuid

Het project, genaamd ‘Hart van Zuid’, omvat plannen voor een wijkcentrum, een sporthal, een basisschool en kinderopvang, een winkelcentrum, zorgvoorzieningen, een ontmoetingsplein en nieuwe (zorg)woningen. De gemeente Wijchen werkt hierin samen met verschillende partijen, waaronder woningcorporatie Talis, winkelcentrumeigenaar Rialto, Kans en Kleur, MeerVoormekaar, en diverse zorgpartijen, bewoners en ondernemers.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor het ‘Hart van Zuid’ zijn dat het voorzieningenhart er is voor alle inwoners van Wijchen-Zuid en dat het nieuwe hart verbinding maakt met de wijk door bebouwing, groen en paden. Er wordt gewerkt aan een ‘huis van de wijk’, een ontmoetingsplek met sportzaal en ruimte voor zorg en ondersteuning, een nieuw kindcentrum voor basisschool en kinderopvang, en een gezondheidscentrum waarin verschillende zorgverleners samenwerken. Daarnaast komen er meer verschillende woningen rondom het voorzieningenhart, waaronder 45 nieuwe zorgwoningen en ongeveer 55 koop- en huurwoningen.

Financiële uitdagingen

Door economische ontwikkelingen, zoals rentestijgingen, hogere bouwkosten en de stijging van de waarde van gebouwen, wordt er momenteel een financieel tekort ingeschat voor dit project. Om kosten te besparen, wordt overwogen om het appartementengebouw Hoogmeer niet te slopen, wat oorspronkelijk wel in het plan stond. Het onderzoek naar deze mogelijkheid loopt nog.