Nieuw beleid maakt (pré-)mantelzorgwoningen mogelijk

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W heeft een nieuw beleid vastgesteld voor (pré-)mantelzorgwoningen. Dit beleid zal de komende twee jaar van kracht zijn en wordt voor die tijd geëvalueerd. Het nieuwe beleid is een antwoord op de groeiende behoefte van inwoners en de gemeente om meer initiatieven mogelijk te maken op het gebied van mantelzorgwoningen.

Pré-mantelzorgwoningen

Het beleid biedt ook mogelijkheden voor zogenaamde pré-mantelzorgwoningen. Dit zijn woningen waar mensen dichtbij hun naaste(n) kunnen wonen, voor wie zij in de toekomst willen zorgen. Deze woningen zijn levensloopbestendig en hebben een tijdelijke woonbestemming.

Voordelen van het nieuwe beleid

Volgens wethouder Jos Hoenderboom zijn er meerdere voordelen aan dit nieuwe beleid. Het stelt ouderen in staat om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, bijvoorbeeld door een mantelzorgwoning op hun erf te plaatsen. De kinderen (en eventuele kleinkinderen) kunnen vervolgens naar de hoofdwoning verhuizen. Dit vergemakkelijkt mantelzorgtaken en voorkomt overbelasting van de mantelzorger.

Voorwaarden en ondersteuning

Er zijn voorwaarden verbonden aan de nieuwe beleidsregels. Daarnaast kunnen mensen met vragen over mantelzorg terecht bij de mantelzorgconsulent van het Sociaal Team voor informatie en advies.