Locatieonderzoek De Baggelaar en 4e veld Veensche Boys van start

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Een locatieonderzoek naar De Baggelaar en een vierde veld bij de voetbalclub Veensche Boys is gestart, zo meldt de gemeenteraad van Nijkerk. Het onderzoek komt voort uit twee eerdere besluiten van de raad, genomen in 2023.

Besluiten uit 2023

Het eerste besluit, genomen op 30 maart 2023, betrof de vernieuwing en uitbreiding van de binnensportcapaciteit, inclusief de nieuwbouw van De Baggelaar met uitbreiding van 1 naar 2 zaaldelen. Het tweede besluit, genomen op 21 september 2023, ging over de behoeftebepaling van buitensportaccommodaties in Nijkerk. Hierin werd de extra behoefte aan voetbalvelden in Nijkerkerveen meegenomen in het locatieonderzoek voor De Baggelaar.

Kick Off in maart

In maart zal er een Kick Off plaatsvinden waarbij ook de verenigingen betrokken worden om de verdere planning en werkwijze te bespreken. De verwachting is dat het locatieonderzoek eind derde kwartaal wordt afgerond. De resultaten kunnen dan aan het begin van het vierde kwartaal worden voorgelegd aan zowel het college als de raad voor verdere besluitvorming.