Kustlicht Eerste Maasvlakte aangewezen als gemeentelijk monument

3 maanden geleden gepubliceerd

Het College van B&W heeft het kustlicht op de Eerste Maasvlakte aangewezen als gemeentelijk monument. Dit achthoekige bouwwerk van 64 meter hoog, gelegen aan de Europaweg 925, vertegenwoordigt de cultuurhistorische en architectonische waarde van het havengebied van Rotterdam.

Belangrijke baken in de haven

Het kustlicht wordt gezien als een belangrijk baken binnen het havengebied. Het toont de schaalvergroting van de haven en vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de haven. De vuurtoren, ontworpen door ir. W. Colenbrander, werd gerealiseerd op de in de jaren ‘60 nieuw aangelegde Eerste Maasvlakte. In 1974 werd het licht van de vuurtoren van Hoek van Holland, het Hoge Licht, in de toren geplaatst en in gebruik genomen.

Functieverandering kustlicht

Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte kwam het kustlicht midden in de haven te liggen en kon het niet meer optimaal functioneren. In 2008 werd het licht daarom gedoofd en werd de functie overgenomen door radar. Hierdoor verloor het kustlicht in 2018 definitief haar functie voor de scheepvaart. Een nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte werd toen in gebruik genomen.

Monumentale status

Stichting Cuypersgenootschap diende vervolgens het verzoek in om het kustlicht aan te wijzen als gemeentelijk monument. De aanwijzing onderstreept het belang van de ontwikkeling van Rotterdam als wereldhaven. Wethouder Said Kasmi sprak zijn waardering uit voor de monumentale status van de vuurtoren. Hij benadrukte de veelzijdigheid van monumenten in al hun verscheidenheid en soorten.

Toekomst van het kustlicht

Het eigenaarschap van het kustlicht is overgegaan van Rijkswaterstaat naar het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf onderschrijft de aanwijzing als gemeentelijk monument en is in gesprek met de gemeente over een toekomstige (her-)bestemming voor het kustlicht.