Kick-off-bijeenkomst Kamers met Aandacht in Nijkerk

9 maanden geleden gepubliceerd

Gemeente Nijkerk organiseert een online kick-off-bijeenkomst voor het project ‘Kamers met Aandacht’. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Audrey Rohen en vindt plaats op donderdag 5 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.

Wat is Kamers met Aandacht?

Het initiatief ‘Kamers met Aandacht’ richt zich op het vinden van geschikte woonruimte voor jongeren tussen 18 en 23 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daarbij nog enige ondersteuning nodig hebben. Door dit project kunnen deze jongeren de jeugdzorg verlaten, of wordt voorkomen dat ze in een andere zorginstelling terecht komen.

Werving van Kamers

In oktober 2023 start de gemeente Nijkerk een wervingscampagne voor dit project. Tijdens de kick-off-bijeenkomst zullen deelnemers geïnformeerd worden over het project en zal er interactief gediscussieerd worden over manieren om kamers te werven en geschikte jongeren te vinden.

Samenwerking gezocht

De organisatie is op zoek naar contactpersonen die een bijdrage kunnen leveren aan ‘Kamers met Aandacht’. Denk hierbij aan woningcorporaties, makelaars, bedrijven, verenigingen, kerken, thuiszorgorganisaties en ondernemers. Als je iemand kent die geïnteresseerd zou kunnen zijn in dit initiatief, of die kan bijdragen aan de realisatie ervan, wordt je verzocht om de contactgegevens door te geven zodat die persoon ook uitgenodigd kan worden.

De organisatoren hopen op een goede opkomst en een vruchtbare samenwerking binnen de regio.