Jaarlijkse Veteranendag Oost Gelre: Tentoonstelling van Russische tank

7 maanden geleden gepubliceerd

Op 16 september 2023 organiseert het Veteranencomité Oost Gelre samen met de gemeente Oost Gelre de jaarlijkse Veteranendag. Tijdens deze dag is er een ceremonie van herdenking bij het glazen monument in Groenlo. De dag staat in het teken van het herdenken van de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en internationale vredesmissies zijn omgekomen. Het belang van vrede, veiligheid en democratie wordt benadrukt.

Kranslegging en muzikale omlijsting

Burgemeester Annette Bronsvoort zal een krans leggen bij het herdenkingsmonument, namens het gemeentebestuur. Ook zullen er kransen worden gelegd door veteranen van Oost Gelre. Sander Zweserijnen, geestelijk verzorger, zal spreken tijdens de ceremonie en de muziekvereniging Groenlo zal passende koralen verzorgen.

Tentoonstelling van een Russische tank

Een bijzondere toevoeging aan de Veteranendag is de tentoonstelling van een vernielde Russische tank, die naar Nederland is gehaald door Gerard Boink, voorzitter van het Veteranencomité Oost Gelre. Met deze tentoonstelling wordt aandacht gevraagd voor het feit dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Voorafgaand aan de kranslegging is er een samenkomst bij de tentoongestelde tank om 12.30 uur. Na een openingswoord van burgemeester Annette Bronsvoort zal Gerard Boink een mondelinge toelichting geven. De tank kan gedurende het weekend van de Veteranendag worden bekeken.

Herdenking en thema van de dag

Het thema van de Veteranendag Oost Gelre dit jaar is ‘herstel van vrede, veiligheid en democratie in Europa’. De veteranen hebben zich tijdens hun uitzendingen ingezet voor dit herstel.

De organisatie nodigt iedereen uit om bij de opening van de tentoonstelling aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op zaterdag 16 september om 12.30 uur, op het plantsoen bij garage Broekhuis, tegenover het glazen monument.