Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor Oost Gelre

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Oost Gelre heeft samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) ontwikkeld. Het plan is goedgekeurd door het college van B&W en zal worden besproken in de commissievergadering op 23 april. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen op 7 mei.

Gezamenlijke ambities en uitdagingen

Het IHP is opgezet in samenwerking met de schoolbesturen van primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs en kinderopvangorganisaties in Oost Gelre. Het plan bevat gezamenlijke ambities, uitdagingen en afspraken over een toekomstgerichte onderwijshuisvesting. Vanaf 2025 is een IHP wettelijk verplicht.

Belang van goede onderwijshuisvesting

Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers benadrukt het belang van een goede onderwijshuisvesting voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze stelt dat goed onderwijs de beste investering is die we in kinderen en jongeren kunnen doen. In Oost Gelre wordt gestreefd naar passend en inclusief onderwijs en goede onderwijshuisvesting is daarbij essentieel. De gemeente zet in op de vorming van Integrale KindCentra’s (IKC’s).

Onderwijs dichtbij huis

Oost Gelre hecht veel belang aan onderwijs dat zo dicht mogelijk bij huis wordt gegeven, in een vertrouwde omgeving. De ondersteuningsbehoefte van kinderen en jongeren wordt zoveel mogelijk op school geleverd. Er wordt met een vernieuwende en duurzame blik naar onderwijshuisvesting gekeken. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is het leidende document voor de periode tot 2038.

Commissie- en raadsvergadering

Het IHP zal worden besproken tijdens de commissievergadering op 23 april en de raadsvergadering op 7 mei. Deze vergaderingen zijn openbaar en starten om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.