Historische archieven Berg en Dal nu officieel in beheer van Regionaal Archief Nijmegen

3 maanden geleden gepubliceerd

De historische archieven van de gemeente Berg en Dal zijn officieel overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De overdracht werd gisteren, 28 maart 2024, bekrachtigd met de handtekeningen van burgemeester Slinkman van Berg en Dal en gemeentearchivaris Wilma Koolen.

Overdracht van beheer

Het beheer van de archieven is in december 2021 al overgenomen door het RAN. De officiële overdracht, die gisteren plaatsvond, bevestigt deze verantwoordelijkheid. René Mulders, manager van het RAN, sprak tijdens de overdracht over de grote historische verbondenheid van de gemeenten in de regio. Dit benadrukt het belang van een gezamenlijk archiefbeheer.

Toegang tot de archieven

Het RAN heeft de afgelopen jaren er hard aan gewerkt om de archieven wettelijk op orde en beschikbaar te maken. De archieven zijn te vinden via de website van het RAN. Echter, het inzien van de stukken kan meestal alleen bij het archief in Nijmegen zelf, aangezien de stukken niet gedigitaliseerd zijn. Wel is er veel beeldmateriaal gedigitaliseerd en te bekijken op de website van het RAN.

Vijf historische archieven

Het gaat om de archieven van de voormalige gemeenten Groesbeek (1758-2000), Millingen (1811-2000) en Ubbergen (1811-2005). Daarnaast zijn ook het archief van de gemeentepolitie Groesbeek (1816-1951) en de Gemeenschappelijke Regeling Technische Kring Dienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen (1941-1980) overgedragen aan het RAN.

Wat is er te vinden in de archieven?

De archieven geven een breed beeld van het werk van de gemeenten. Zo is er informatie te vinden over belangrijke gebeurtenissen, zoals een raadszitting in Millingen aan den Rijn in 1973 waarbij gelukwensen werden overgebracht aan koningin Juliana voor haar 25-jarig ambtsjubileum. Daarnaast zijn er ook lijsten van steenfabriekarbeiders die vanwege trouwe dienst een koninklijke onderscheiding verdienden.

Nieuwe archiefstukken

Archiefstukken vanaf het jaar 2001 (voor Ubbergen vanaf 2006) blijven in het gemeentehuis in Groesbeek. De Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) beheert de omgevingsvergunningen, bouw- en milieudossiers.