Haltetaxi's vergroten mobiliteit in landelijke gebieden van Gelderland

10 maanden geleden gepubliceerd

HaltetaxiRRReis verbetert de bereikbaarheid van het platteland in de provincie Gelderland. Deze flexibele openbaar vervoer (OV) variant zorgt voor meer dan 3500 ritten per maand. De haltetaxi rijdt op momenten dat een reguliere (buurt)buslijn niet of niet ieder uur rijdt. Bovendien zijn er speciale haltetaxi-haltes geplaatst in dorpen en randgebieden waar geen (buurt)bussen meer rijden. Dit geeft de bewoners van deze gebieden opnieuw aansluiting op het openbaar vervoer.

Haltetaxi-haltes verbeteren bereikbaarheid in de regio

Vooral in dorpen zoals Meddo, Groessen en Slijk-Ewijk is de komst van de haltetaxi-halte met veel enthousiasme ontvangen. Volgens Paul Pietersen, directeur van Qarin, de uitvoerende partij van haltetaxiRRReis, was het openbaar vervoer in deze plaatsen volledig verdwenen. Door de haltetaxi te reserveren, kunnen inwoners nu weer vanuit hun woonplaats reizen naar bushaltes of treinstations in naastgelegen dorpen of steden. Er zijn momenteel 86 haltetaxi-haltes in de provincie Gelderland, en dit aantal blijft groeien.

Reizigers tevreden over haltetaxi

Uit een onderzoek naar de tevredenheid van de reizigers van de haltetaxi blijkt dat men zeer tevreden is. De haltetaxi krijgt een gemiddelde score van 8.3. Reizigers zijn vooral tevreden over het bestelgemak en de stiptheid van de uitvoering. Ze waarderen de extra mogelijkheid om te kunnen reizen, de gemakkelijke aansluiting op het reguliere OV en de haltetaxi wordt gezien als een goed aanvullend alternatief voor het OV.

Veranderende mobiliteit in Nederland

Er is een groot verschil tussen de behoefte van individuele reizigers en het steeds verder verschralende aanbod van openbaar vervoer. Hoewel buslijnen in landelijke gebieden binnen of tussen dorpen verdwijnen, blijft de reizigersbehoefte bestaan. Door het wegvallen van haltes en slingerroutes kunnen veelgebruikte buslijnen sneller en frequenter van A naar B rijden.

Volgens Pietersen is de oplossing het creëren van slimme manieren om alle reizigers aan te laten sluiten op het zogeheten Bus Rapid Transit systeem. Hierdoor ontstaan betrouwbare reistijden gecombineerd met hoge vervoerscapaciteit, dat ook het nodige comfort biedt. Door een fijnmazig systeem van flexibele en kleinschalige OV-oplossingen te combineren met het versnellen van openbaar vervoerlijnen, ontstaat een nieuw passend mobiliteitssysteem. “Er rijden minder lege bussen en er komen meer (persoonlijke) opstapplaatsen en alternatieve aanvoerroutes voor het openbaar vervoer. Zo kunnen we op een duurzame manier het openbaar vervoer ook nog eens betaalbaar houden voor zowel de consument als de overheid”, aldus Pietersen.