Gemeente Brummen roept inwoners op om mee te denken over participatiebeleid

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Brummen wil haar participatiebeleid vernieuwen en roept hiervoor de hulp in van haar inwoners. In de komende weken kunnen alle inwoners hun mening geven over hoe zij willen meedenken en -doen bij de plannen van de gemeente. De gemeente wil met deze informatie een nieuw, modern participatiebeleid opstellen.

Participatiebeleid

Het participatiebeleid gaat over de manieren waarop inwoners kunnen meedenken en meedoen met plannen van de gemeente. Dit kan gaan over diverse zaken zoals afvalinzameling, ondersteuning voor mensen met een laag inkomen, centrumplannen, toekomstvisies of maatregelen voor verkeersveiligheid. De gemeente wil weten hoe ze besluiten beter kan laten passen bij de behoeften en ideeën van haar inwoners.

Eigen initiatieven

Het participatiebeleid gaat ook over de mogelijkheden die inwoners hebben om zelf initiatieven te nemen voor verbeteringen in hun straat of dorp. De gemeente wil weten of, en zo ja, hoe zij deze initiatieven volgens de inwoners het beste kan ondersteunen.

Deelname aan het onderzoek

Van woensdag 20 september tot en met woensdag 18 oktober kunnen inwoners online een vragenlijst invullen die ongeveer 10 minuten duurt. De gegevens worden anoniem verwerkt. Daarnaast gaan interviewers de komende weken de straat op om met inwoners in gesprek te gaan over hoe zij willen meedenken en -doen met plannen van de gemeente.

Vervolgstappen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen. De resultaten worden in het najaar gepresenteerd. Het gemeentebestuur gebruikt deze resultaten vervolgens bij het opstellen van het nieuwe participatiebeleid. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid in het voorjaar van 2024 klaar is en door de gemeenteraad wordt vastgesteld.