Duiven en Westervoort ontvangen certificaat voor verlaging CO2-uitstoot

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenten Duiven en Westervoort hebben een certificaat ontvangen voor het verlagen van hun CO2-uitstoot. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering, aangezien minder CO2-uitstoot bijdraagt aan dit doel. Beide gemeenten hebben actief maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen, met als einddoel om CO2-neutraal te zijn in 2050.

Gebruik van de CO2-prestatieladder

Duiven en Westervoort maken gebruik van de CO2-prestatieladder om hun uitstoot te meten en te verminderen. Deze tool helpt de gemeenten om inzicht te krijgen in hun uitstoot. Op basis van deze metingen worden plannen gemaakt om de uitstoot verder te verminderen. Beide gemeenten hebben een positieve audit afgerond en hebben het certificaat voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder ontvangen.

Inzet van de gemeenten

De wethouders van beide gemeenten benadrukken het belang van het verminderen van de CO2-uitstoot. Wethouder Joyce Zwaga-Komen van Duiven stelt dat het belangrijk is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Ze zegt dat de gemeente niet alleen inwoners en ondernemers aanspoort om hun CO2-uitstoot te verminderen, maar ook zelf actief maatregelen neemt.

Wethouder Hans Sluiter van Westervoort voegt toe dat het behalen van het certificaat een goed begin is, maar dat het verminderen van de CO2-uitstoot de komende jaren een belangrijk onderwerp blijft. Volgens hem moeten de gemeenten, samen met inwoners en ondernemers, blijven inzetten op dit onderwerp.

Genomen maatregelen en toekomstplannen

Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het overstappen naar groene stroom en het vervangen van reguliere verlichting door ledlampen. In de toekomst zijn er plannen om nog meer maatregelen te nemen. Ook zullen de gemeenten medewerkers, inwoners en externe partners betrekken en informeren, om zo samen te zorgen voor een verdere verlaging van de CO2-uitstoot.

De certificaten zijn uitgereikt door Joyce Wessels en Arjen Werkmeester van Normec Certification B.V.