College Druten hervat woningbouwinitiatieven voor 1 of 2 woningen

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Druten zal vanaf 1 augustus 2024 de behandeling van woningbouwinitiatieven voor 1 of 2 woningen hervatten. Deze initiatieven waren tijdelijk opgeschort sinds maart 2023. De stop blijft echter van kracht voor andere woningbouwprojecten.

Waarom de hervatting?

Wethouder Brink legt uit dat woningbouwplannen niet alleen over grote projecten gaan. Het kan ook gaan over een inwoner die bijvoorbeeld zelf een levensloopbestendige woning wil laten bouwen. Volgens de wethouder moet de gemeente dit soort initiatieven ondersteunen. Vandaar dat de planstop voor 1 of 2 woningen nu eindigt.

Meer dan genoeg plannen

Onder de Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen moet de gemeente tussen 2022 en 2030 910 nieuwe woningen bouwen. Er zijn echter plannen in voorbereiding voor 1.443 woningen, wat 175% is van het oorspronkelijke doel. Dit overtreft de eerder afgesproken 130%.

Belang van reserveplannen

Het is cruciaal om voldoende reserveplannen te hebben voor het geval sommige plannen niet doorgaan. Daarom zijn er meer plannen dan nodig. Het belangrijkste is nu om meer plannen definitief te maken, aangezien veel plannen momenteel nog een voorlopige status hebben.

Mogelijkheid voor uitzonderingen

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de planstop, bijvoorbeeld voor plannen met 100% sociale huur of goedkope koop. Dit komt door de grote vraag naar deze soorten woningen. Ook voor zogenaamde ‘VAB-locaties’ kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Een stoppende boer mag dan een paar woningen bouwen in ruil voor het slopen van oude stallen.

Toekomst van de planstop

Voor andere plannen om huizen te bouwen, blijft de stop voorlopig van kracht. Deze stop blijft tot maart 2025, wanneer het college de planstop evalueert en de nieuwe afspraken in Woondeal 2.1 vastlegt. Afhankelijk van de evaluatie en Woondeal 2.1 zal het college beslissen om de planstop te beëindigen of te verlengen. De extra opdracht voor Druten kan een reden zijn om de planstop in te trekken. Dan zou de gemeente nieuwe plannen weer in behandeling nemen.