Gemeente Brummen doet mee aan regionaal onderzoek naar koopgedrag

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Brummen doet samen met andere gemeenten en provincies in Oost-Nederland mee aan een uitgebreid onderzoek naar het koopgedrag van mensen. Het onderzoek, dat begin september is gestart, brengt in kaart waar inwoners hun boodschappen doen, winkelen en specifieke aankopen doen. Daarnaast wordt er gekeken naar de tevredenheid over verschillende winkelgebieden.

Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld te brengen. Deze informatie helpt gemeenten en de provincie bij het verbeteren en versterken van winkelvoorzieningen. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd op verzoek van vier provincies en verschillende gemeenten, waaronder Brummen. Dit is voor de gemeente Brummen de eerste keer dat ze deelnemen aan dit onderzoek.

Oproep aan inwoners om deel te nemen

De gemeente Brummen heeft een oproep gedaan aan haar inwoners om deel te nemen aan het onderzoek. Een groot aantal inwoners heeft al een uitnodiging ontvangen om online een vragenlijst in te vullen. Ook inwoners die geen brief hebben ontvangen, kunnen tot en met 29 oktober de vragenlijst invullen. Deelname aan het onderzoek kost ongeveer 15 minuten en onder alle deelnemers worden 50 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy van deelnemers

De gemeente Brummen benadrukt dat de privacy van de deelnemers aan het onderzoek gewaarborgd is. Antwoorden van deelnemers worden niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunnen inwoners terecht op de website www.koopstromen.nl. Hier staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek.