Gemeente Brummen bespreekt concept-programmabegroting en verbouw Veriangebouw

9 maanden geleden gepubliceerd

Op donderdag 28 september 2023 zal in de gemeente Brummen een vergadering plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden in de vergaderruimte zaal Hammeler. Belangstellenden kunnen zich melden bij de receptie. De vergadering duurt van 13.00 uur tot 13.45 uur.

Concept-programmabegroting 2024-2027

Een van de belangrijkste agendapunten is de toelichting op de concept-programmabegroting voor de periode 2024-2027. Deze toelichting zal worden verstrekt door de verantwoordelijke wethouder, Steven van de Graaf.

Verbouw Veriangebouw Brummen

Daarnaast zal er een toelichting worden gegeven over de geplande verbouwing van het Veriangebouw in Brummen. Deze informatie zal worden verstrekt door burgemeester Van Hedel.

Overige mededelingen en vragen

Tot slot is er ruimte voor overige mededelingen en vragen van de aanwezigen. Dit is een gelegenheid voor burgers om hun stem te laten horen en eventuele zorgen of suggesties voor de gemeente te uiten.