Betekenis Spreidingswet voor Berg en Dal

3 maanden geleden gepubliceerd

Verhoogde norm voor opvang asielzoekers

Door de hoge instroom van asielzoekers is de norm van de Spreidingswet verhoogd. De gemeente Berg en Dal, die vrijwillig al aan de vorige norm voldeed, moet nu 192 asielzoekers huisvesten. Op dit moment wonen er al 50 asielzoekers in Groesbeek en 60 in het dorp Berg en Dal. Dit betekent dat de gemeente nog 82 asielzoekers moet opvangen. Het is nog onbekend wanneer deze mensen komen en waar ze zullen wonen.

Vaststellen kaders

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om kaders vast te stellen rondom de uitvoering van de Spreidingswet. De gemeente vangt momenteel een specifieke groep asielzoekers op, namelijk alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Mocht er een derde locatie worden geopend, heeft de gemeente een voorkeur voor deze doelgroep.

Spreiding over de gemeente

De gemeente streeft naar spreiding van de asielzoekers over de gemeente. De volgende groep asielzoekers zal daarom niet in Groesbeek of in het dorp Berg en Dal komen, omdat daar al groepen wonen. De gemeente zoekt ook naar een evenwichtige verdeling tussen wijken met veel of weinig sociale huurwoningen.

Betrekken van de buurt

Wanneer bekend is wanneer en waar een groep asielzoekers naar de gemeente komt, vindt de gemeente het belangrijk om de buurt en de gemeenteraad ruim van tevoren te betrekken. De gemeente heeft bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangegeven dat ze op tijd geïnformeerd wil worden over de komst van asielzoekers.

1 Aprilgrap

Het nieuws dat er vanaf 2 april asielzoekers zouden gaan wonen in het Fletcherhotel in Ooij, bleek een 1 aprilgrap van een inwoner.