Gemeente Barneveld verhoogt schoolkostenregeling voor minima

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Barneveld heeft besloten de schoolkostenregeling voor minima voor het schooljaar 2023/2024 uit te breiden. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau krijgen dit schooljaar een hoger bedrag als zij de schoolkostenregeling aanvragen. De regeling is bedoeld om deze gezinnen te helpen met het betalen van onderwijskosten voor hun kinderen.

Lokale armoede-impuls

Eind 2022 heeft de gemeente Barneveld de ‘lokale armoede-impuls’ uitgevoerd, een initiatief om mensen met een laag inkomen op verschillende manieren te ondersteunen. Een onderdeel van dit initiatief was de verdubbeling van de bestaande ‘minimaregeling schoolkosten’ voor het vorige schooljaar. Het geld dat voor deze impuls beschikbaar was, is niet volledig uitgegeven. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat het overgebleven geld wordt besteed aan een nieuwe armoede-impuls, waaronder wederom een extra financiële tegemoetkoming voor de schoolkosten.

Meer extra geld voor middelbaar en beroepsonderwijs

De schoolkostenregeling geldt voor gezinnen met een laag inkomen wiens kinderen op de basisschool, middelbare school of in het beroepsonderwijs zitten. Uit onderzoek van het Nibud blijkt echter dat vooral gezinnen met minimaal twee kinderen ouder dan 12 jaar en een inkomen op bijstandsniveau het financieel moeilijk hebben. Daarom heeft de gemeente besloten de schoolkostenregeling voor kinderen in het middelbaar en beroepsonderwijs extra te verhogen.

Gelijke onderwijskansen

Wethouder Jolanda de Heer-Verheij benadrukt het belang van deze uitbreiding: “We willen ervoor zorgen dat alle kinderen in de gemeente Barneveld gelijke onderwijskansen krijgen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Door gezinnen met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen, dragen we bij aan dit belangrijke doel.”

Ouders die voor dit schooljaar de regeling al aangevraagd en toegekend hebben gekregen, ontvangen vóór 1 januari 2024 automatisch een nabetaling. Alle nieuwe aanvragen die nog worden toegekend, ontvangen direct het verhoogde bedrag. Voor meer informatie over de schoolkostenregeling en hoe inwoners deze kunnen aanvragen, kunnen zij terecht op de website van de gemeente Barneveld.