Grondwet Artikel 1 komt in hal van gemeentekantoor Zaltbommel te hangen

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

In de hal van het gemeentekantoor in Zaltbommel zal binnenkort artikel 1 van de Grondwet worden weergegeven. De gemeenteraad heeft dit vorige donderdagavond besloten. Het bord komt op een prominente plek in de hal op de begane grond bij de afdeling Burgerzaken.

Eerdere poging

Drie jaar geleden probeerde de toenmalige fractievoorzitter Elke Smulders van D66 hetzelfde voor elkaar te krijgen. Echter, er was destijds geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Nu dienden zeven van de tien fracties gezamenlijk een motie in. Volgens Bart Schreuders van ZVV is de tijd er nu rijp voor om deze actie te ondernemen.

Kritiek op het besluit

Ondanks de meerderheid die voor het voorstel stemde, waren er ook tegenstanders. De fracties SGP, SP en BVNL stemden tegen. Fractievoorzitter Daniëlle van der Wiele (BVNL) vindt het plaatsen van de tekst ‘symboolpolitiek’. Stef Dingemans (SP) twijfelt over de ‘effectiviteit’. Geert Bok van de SGP vindt het niet nodig dat artikel 1 een ‘exclusieve status’ krijgt in Zaltbommel. Ook hij vindt dat er concrete acties aan moeten worden verbonden.

Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet stelt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Het doel van het plaatsen van het artikel in de hal is om bezoekers aan het gemeentekantoor de tekst te laten lezen en er met elkaar over in gesprek te gaan.