46 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Oost Gelre

5 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf begin oktober 2023 zullen er 46 extra opvangplekken beschikbaar zijn voor Oekraïense vluchtelingen in Oost Gelre, dankzij een samenwerking tussen de gemeente en Marveld Recreatie in Groenlo. Deze extra plekken zullen tot half december 2023 beschikbaar blijven.

Toename van vluchtelingen

Ondanks de voortdurende vluchtelingenstroom uit Oekraïne, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om extra opvangplekken te creëren. In gebouw De Rank in Groenlo verblijven al zo’n 80 Oekraïners.

Meer dan alleen onderdak

De gemeente Oost Gelre is niet alleen verantwoordelijk voor het bieden van onderdak aan de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor hun onderwijs en zorg. Daarvoor legt de gemeente momenteel contact met scholen en huisartsen om de opvang goed te organiseren.

Burgemeester Annette Bronsvoort uit haar vertrouwen in de gesprekken en hoopt op een samenwerking zoals vorig jaar. Daarmee kan er onderwijs voor de kinderen worden georganiseerd en waar mogelijk kunnen mensen aan het werk. Dit is belangrijk voor de vluchtelingen om hun leven weer op te pakken zolang ze in Nederland verblijven.

Onderzoek naar opvanglocaties

De gemeente onderzoekt ook locaties voor verschillende groepen vluchtelingen. Wethouder Bart Porskamp stelt dat het college haar verantwoordelijkheid wil nemen voor alle groepen die een veilig heenkomen zoeken.

Als de extra opvangplekken in december niet meer beschikbaar zijn, dan zal de gemeente dit melden bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het is dan aan hen om voor deze mensen een nieuwe opvangplek te vinden ergens in Nederland.